SoftIT SK AB byter namn

Sedan 1 juli 2017 har SoftIT SK AB nya ägare, Advisor AS ett norskt IT-företag med inriktning mot advokatbranschen.

Advisor AS är i dag Norges största leverantör av advokatsystem och har funnits på marknaden i över 20 år. Advisor finns även i Polen sedan ett antal år tillbaka.

För att visa samhörighet och fördjupa samarbetet ytterligare med resten av verksamheten har vi på SoftIT SK AB beslutat oss för att byta namn och logotype.

Vårt nya namn är Advisor SoftIT SK AB och vår nya logotype ser ut så här:
Advisor logo

Tillsammans blir vi en stark aktör på advokatmarknaden i Sverige, resten av norden och Polen.

Advisor SoftIT SK AB huvudfokus kommer även fortsatt att vara Klartext advokatsystem men framåt kommer vi även kunna presentera andra lösningar.