Advisor247 advokatsystem i molnet

På Advisor Softit erbjuder vi advokatsystem i molnet och som on-premisslösning. För- och nackdelarna med de olika alternativen och vad som passar er beror på ett antal faktorer, nedan har vi försökt reda ut några faktorer som man bör ta i beaktning vid val av lösning.

Fördelar med Molnlösningar 


Tillgängligheten är oftast det starkast vägande skälet till att flytta över data och funktionalitet till molnet. En sådan flytt medför att man kommer åt sina dokument och applikationer var man än befinner sig. Även utan krångliga VPN kopplingar. 

Molnet gör det enkelt att skala upp systemen och lagringsutrymmet. Det gör att du bara betalar för det du faktiskt använder. I tillägg till det är det ofta betydligt enklare att integrera andra system med molnlösningar.  

Säkerheten i molnlösningar är ett omdebatterat område. Detta eftersom man förlitar sig på någon annans expertis och i viss mån ger dem tillgång till ens data. Det man kan vara säker på är att alla molnlösningsleverantörer vet att säkerheten är oerhört viktig. Därför lägger de enorma resurser på att hålla all data så säker som möjligt. En leverantör som inte prioriterar säkerheten i en molnlösning blir inte långvarig på marknaden, därför är säkerheten A och O. 

IT, IT-säkerhet och serverunderhåll är sällan en del av ett företags kärnverksamhet. Använder man sig av molnlösningar minskar behovet av att hålla den kompetensen inom företaget. 

Naturligtvis finns det en kostnad kopplad till molnlösningar, ofta inbakad i priset för mjukvarulicensen. Investeringar i hårdvara minskar däremot avsevärt genom att flytta till molnet. Detta ger även små och medelstora företag möjligheten att snabbt komma i gång med moderna system. Även utan att göra allt för stora investeringar. 

Nackdelar med Molnet 


Alla tjänsteleverantörer i molnet stöter emellanåt på problem, även de allra största. När tjänsterna ligger nere så saknar du åtkomst till dina applikationer. Att tjänster går ned är väldigt ovanligt idag, men det händer. Idag klarar de flesta leverantörer av att leverera en tillgänglighet på 99,9% till 99,999% av tiden. Vid 99,9% motsvarar det ca 8 timmar och vid 99,999% ca 5 minuter per år som molntjänsten inte är tillgänglig.  

Att jobba mot molnet kräver en uppkoppling. Vilket sällan är ett problem idag. Du har då tillgänglighet till dina filer var du än befinner dig. Nedsidan med detta är att det kan det ta mer tid att hämta dina filerna. Speciellt om du jämför med lokal uppkoppling, där servern står i rummet bredvid. Detta är sällan ett problem med dagens hastigheter på både bredband och mobila nät. Det kan dock bli märkbart om du till exempel jobbar med stora videofiler.

Att hantera sina lösningar på egna servrar blir allt ovanligare men kan fortfarande vara ett bra alternativ. Speciellt om man behöver fullständig kontroll över all sin data. 

Fördelar med att drifta sina egna servrar


För vissa företag är går det helt enkelt inte att ge upp den fullständiga kontrollen över servern. En del miljöer kräver fysisk access till servern och då är det bästa alternativet att sköta serverdriften själv. Vidare finns företag som av regulatoriska skäl inte kan lagra delar av sin data i molnet. Bank och sjukvård är några exempel där all data inte kan lagras i molnet. Molnkryptering blir bättre och bättre och det finns idag många bra alternativ. Däremot går inte alla regulatoriska hinder i samtliga branscher att lösa. 

Nackdelar med att drifta sina egna servrar 


Att införskaffa och drifta sina egna servrar kan vara en stor investering både för stora och små företag. Att leasa sina servrar kan vara ett sätt att skjuta kostnaden framför sig, men du behöver fortfarande kompetens inom företaget för att hantera dina servrar och IT-säkerheten. 

När man befinner sig på kontoret är åtkomsten sällan ett problem, men så fort man lämnar sin arbetsplats krävs det ofta någon VPN lösning för att komma åt sin data.  Oftast är också datorn den enda möjliga vägen att komma åt sina system, medan man i en molnlösning kommer åt applikationer och data från vilken enhet som helst. 

Säkerheten är oerhört viktig och i slutänden avhängig kompetensen hos de som arbetar med den. Att hålla den kompetensen internt är både svårt och inte sällan dyrt om man hanterar sina servrar själv. Där har molnleverantörerna helt andra förutsättningar att hålla ajour både med den senaste tekniken och säkerhetsrisker.

Vi på Advisor Softit har ett advokatsystem som passar dig oavsett om du vill att driften sker i molnet eller onprem. Kontakta oss så berättar vi mer!  

Senaste artiklar

Senaste

Effektiv ärendehantering för advokater

advokat tidrapportering

Senaste

Tidrapportering för advokater

Senaste

Advisor Softit rekryterar Tomas Nordlöf som ny Affärsområdeschef

Senaste

God Jul och Gott Nytt År!

Senaste

Fler advokater och jurister väljer Advisor247

Maria Grass VD

Senaste

Maria Grass tillträder som VD för Advisor Softit

Senaste

iKlartext besöker Advokatbolaget

Senaste

Advisor 247 Mobil App

Boka demo nu!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.