Boka demo nu!

Den mycket diskuterade europeiska integritetsförordningen har trätt i kraft. Denna förordning har fått namnet Den allmänna dataskyddsförordningen, förkortad till GDPR. Idag flödar mer och mer information digitalt och allt större mängder personlig information hanteras av företag som är Advisors SoftIT kunder, bland annat med hjälp av Advisors SoftIT system.

I Advisor SoftIT upplever vi ett antal förfrågningar om detta ämne från våra kunder, och om vad Advisor SoftIT gör med dessa krav när det gäller funktionalitet i våra lösningar. Det har visats genom förfrågningar till oss att det delvis saknas kunskap om alla aspekter av GDPR. GDPR handlar inte bara om krav på ny funktionalitet i de använda systemen, utan också om det enskilda företagets praxis att bearbeta data, rutiner för detta och inte minst öka medvetenheten och förankringen i företagets ledning. GDPR har långtgående konsekvenser för hela företaget, inklusive hur försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter hanteras.

Vi har anpassat våra lösningar under lång tid

För vår del strävar vi efter att våra lösningar ska inkludera goda och kvalitetssäkrade funktioner för behandling av personuppgifter och att nya funktioner ska finnas tillgängliga i tid så att våra kunder kan använda våra lösningar för att uppfylla kraven i GDPR från det att GDPR träder i kraft. . Ändå kommer det att vara våra kunders faktiska praxis att behandla personuppgifter, bland annat med hjälp av våra lösningar, som kommer att avgöra om kraven i GDPR är uppfyllda eller inte.

Kärnan i GDPR är att ge individer större kontroll över sin egen personliga information.

Enligt GDPR måste företaget begränsa registreringen och användningen av personuppgifter till ett minimum, och det som registreras måste motiveras med ett syfte.

Det enskilda företaget har ett oberoende ansvar för att skydda personlig information mot obehörig åtkomst. Företaget ska upprätta ett system för intern kontroll i enlighet med specificerade regler

Individer får utökade rättigheter med GDPR:

  • För att kunna behandla en persons information måste företaget få samtycke från personen. Efter att ha fått samtycke har företaget rätt att informera personen om olika frågor relaterade till behandlingen av informationen och om personens rättigheter.
    Förordningen ger individer rätt att informeras om användningen av sina egna personuppgifter och rätten till tillgång till och eventuellt korrekt information som har registrerats.Individer har rätt att överföra sina egna personuppgifter digitalt (dataportabilitet)
    Förordningen ger individer rätt till begränsad behandling av sina personuppgifter, dvs. behandling som personen har gett sitt samtycke till.
  • En person har också rätt att inte utsättas för automatiserade beslut som fattas av ett datorprogram.Under vissa förhållanden har en person rätt att få sin personliga information raderad.

Ta kontakt med oss om du önskar ytterligare information om Advisor SoftIT och GDPR.

Senaste artiklar

Senaste

iKlartext besöker Amber i Värnamo

Senaste

Ny hemsida

Senaste

iKlartext besöker Advokatbolaget

Senaste

Advisor 247 Mobil App

Senaste

Läs vad Robin Spaak på juristbyrån Lexona säger om Advisor247 Advokatsystem.

Senaste

iKlartext besöker Advokatbyrån Hallgren & Partners

Senaste

iKlartext besöker Advokatbolaget Sjutton 34

Senaste

iKlartext besöker Legare Advokatbyrå

Senaste

iKlartext besöker Alnashi