E-Kontoret

E-kontoret är samlingsnamnet på våra verktyg för att snabba upp och förenkla arbetet med dokument, kalkyler och presentationer i MS Office.

Boka demo

E-kontoret

E-kontoret heter verktyget som hanterar mallar i MS Office.

Mer

E-kontoret

E-kontoret heter verktyget som hanterar mallar i MS Office.

Bland annat läggs användarens uppgifter samt organisatoriska uppgifter, inklusive logotyp och adressuppgifter, automatiskt in i dokumenten på rätt plats.

E-kontoret innehåller också andra funktioner som underlättar användarens arbete, bland annat hjälp att kontrollera angivet datum på dokument, samt förenklat inval av formatmallar, innehållsförteckningar och annat.

E-kontoret kan också integreras med Klartext Advokatsystem för de som jobbar i Advokatbranschen

E-kontoret för Klartext advokatsystem

E-kontoret Polär

E-kontoret Polär är ett program som stödjer handläggningen av ärenden och skapandet av mötesdokument för olika organ i Svenska kyrkan, regioner, kommuner och andra organisationer som hanterar politiska ärenden.

Mer

E-kontoret Polär

E-kontoret Polär är ett program som stödjer handläggningen av ärenden och skapandet av mötesdokument för olika organ i Svenska kyrkan, regioner, kommuner och andra organisationer som hanterar politiska ärenden.

Föredragningslistor/kallelser och protokoll till möten skapas automatiskt utifrån listor med ärenden.

Ett ärende flyttas enkelt mellan olika organs möten – automatiskt eller för hand. Information om ärendet från de mötestillfällen där det behandlats finns tillgänglig.

Inläggning och återanvändning av standarduppgifter för organ, smidig hantering av mötesdeltagare och övriga intressenter, stöd vid hantering av anslagsdatum och besvärstider, stöd för automatiska protokollsutdrag, samt stöd för att publicera och/eller skicka mötesdokument med e-post, är några exempel på funktioner som snabbar upp och förenklar arbetet runt mötena.

E-kontoret Polär är integrerat med E-kontoret Mall för att underlätta arbetet med dokumenten i Word, samt säkerställa utseendet på desamma.

Integration mot MS Outlook används i standardläget för att skicka dokument i e-postmeddelanden. Programmet kan, mot extra kostnad, integreras med Lotus Notes för bifogande av dokument i e-postmeddelanden samt publicering av färdiga protokoll.

E-kontoret för Svenska kyrkan

E-kontoret för kommuner och regioner

 

 

Video

Mer
Integrationer

Sömlös integration

Våra system är dagens och morgondagens lösningar, som kan integreras mot kontorets övriga system.

INTEGRATIONER

Boka demo

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Boka demo nu!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.